disclaimer-akdr

Disclaimer

Disclaimer voor akdr.nl

AKDR Visual Group BV (Kamer van Koophandel: 33202220), hierna te noemen AKDR, verleent u hierbij toegang tot akdr.nl en catalogus.akdr.nl (“de Websites”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

AKDR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

AKDR spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Websites aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AKDR.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Websites geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met AKDR. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AKDR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AKDR en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AKDR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Leveringsvoorwaarden

AKDR levert uitsluitend onder de voorwaarden van SI’BON.


Comments are closed.

Naar boven ↑